اخبار عجیب جهان: گربه های خانگی به شما اهمیت نمی‌دهند!

گربه های خانگی

مطالعه‌ی جدیدا منتشر شده در مجله‌ی ساینتیفیک ریپورتز (گزارش‌های علمی) موکد این است که اکثر صاحبان گربه های خانگی احتمالا  تا کنون به این نکته جالب و عجیب پی برده اند که حیوانات خانگی آن‌ها وقتی آدم‌ها اسمشان را صدا می‌زنند متوجه می‌شوند، اما به آن اهمیتی  نمی‌دهند!

دانشمندان دانشگاه توکیو آزمایش‌هایی را بر روی ده بیست گربه انجام داده‌اند. طی این آزمایش بر روی نوارهایی صدای انسان‌ها را که واژگان ژاپنی و همچنین نام گربه های خانگی را تکرار می‌کردند برای آن‌ها پخش کردند. گربه‌ها اکثر واژه‌ها را نادیده می‌گرفتند اما وقتی نام خودشان را می‌شنیدند سر یا گوش‌های‌شان را بر می‌گرداندند.

ضمن ذکر این نکته، باید بگوییم که این حیوانات در اکثر موارد ارتباطی برقرار نمی‌کردند. دانشمندان ژاپنی به این نتیجه رسیدند که گربه‌ها قادر هستند نام خودشان را تشخیص بدهند، اما این به تنهایی برای وادار کردن آن‌ها به برقراری ارتباط کافی نیست.

نتایج در «کافه گربه» کمی متفاوت است. این مکان، جایی است که مشتریان می‌توانند با تعداد زیادی از گربه‌ها تعامل داشته باشند. این حیوانات قادر بودند نام خودشان را از واژگان رایج دیگر تشخیص بدهند، اما از اسم سایر گربه‌ها نه. دانشمندان بر این باورند این موضوع به خاطر آن است که آن‌ها تمام اسم‌ها را به دفعات زیاد می‌شنوند، و مشتریان احتمالا فارغ از اینکه به چه نامی خوانده می‌شوند با گربه‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.

تحریریه سایت پاتو 

منبع: lifehack

شاید این مطالب هم برای تان جالب باشد