بایگانی ماه: بهمن ۱۳۹۸

چرا مشتریان برندها در شبکه های اجتماعی را دنبال می کنند؟

برندها در شبکه های اجتماعی

اخیرا تحقیقی انجام شده و دلایل دنبال کردن برندها در شبکه های اجتماعی را بررسی کرده است. بعلاوه، این تحقیق انگیزه‌های مشتریان برای تعامل با برندها را نشان می‌دهد. این تحقیق در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ روی ۱۰۰۰ مشتری انجام شد. نتایج حاصل از آن به شرح زیر است: دلایل دنبال کردن برندها در شبکه […]